iOrbix
iOrbix will be Migrating to Similar Worlds
Similar Worlds
Email
Password
Kham Phu Khoa Thai Ha
Thuốc phá thai khẩn cấp có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho thai phụ. Tùy thuộc vào liều lượng sử dụng thuốc phá thai khẩn cấp, mức độ sử dụng thuốc thường xuyên hay không, cách sử dụng thuốc phá thai … mà thai phụ phải chịu đựng những tác dụng phụ của thuốc nhiều hay ít
 
Các loại thuốc phá thai khẩn cấp, cách sử dụng
http://khamphukhoathaiha.com/thuoc-pha-thai-khan-cap-102314.html
4 years ago · · · Translate
Log In to Comment
Thuốc phá thai khẩn cấp có thể gây ra những biến c... Các loại thuốc phá thai k... | Kham Phu Khoa Thai Ha | iOrbix
JavaScript is disabled on your browser.
iOrbix won't work properly if your browser doesn't have JavaScript enabled.
Please enable JavaScript, or alternatively, access iOrbix Mobile.